Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap II Copy

Inwestor: Gmina Markowa
Termin realizacji:
18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót

ZAKRES

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap II