POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

IBG Instalbud Sp. z o.o. prowadzi swoje działania odpowiedzialnie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dlatego też, realizujemy projekty budowlane i instalacyjne jednocześnie stosując w praktyce zasady odpowiedzialnego biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) i traktujemy je jako nieodłączny element strategii Spółki.

  • Dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno w naszej siedzibie jak i na budowach, które prowadzimy.
  • Jako pracodawca wiemy, jak ważne dla pracowników są motywacja i oddzielenie pracy od życia prywatnego (idea Work Life Balance).
  • Bierzemy udział w kampaniach charytatywnych organizowanych przez straż pożarną w naszym regionie, wspieramy akcje policji.
  • Wszystkie inwestycje i współprace z prowadzimy tylko z legalnie działającymi firmami, nasze kontrakty są zawierane zgodnie z literą prawa, poszanowaniem praw człowieka.
  • Swoje projekty realizujemy zgodnie z zasadą “ZERO”. Dbamy o bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko wypadków.