Aktualności

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap II Copy


Inwestor: Gmina Markowa Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót


Czytaj więcej

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap II


Inwestor: Gmina Markowa Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót


Czytaj więcejModernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie


Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie Termin realizacji: 31.01.2023


Czytaj więcej

Oczyszczalnia Ścieków na terenie Aglomeracji Lesko


Inwestor: Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Termin realizacji: 31.12.2021


Czytaj więcej