AktualnościModernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie


Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie Termin realizacji: 31.01.2023


Czytaj więcej

Oczyszczalnia Ścieków na terenie Aglomeracji Lesko


Inwestor: Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Termin realizacji: 31.12.2021


Czytaj więcej

Gmina Torzym


Inwestor: Gmina Torzym Termin realizacji: 31.08.2022


Czytaj więcej

Katowickie Wodociągi S.A.


Inwestor: Katowickie Wodociągi S.A. Termin realizacji: 30.06.2022


Czytaj więcejBudowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków.


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Termin realizacji: 2020 – zakończenie robót nastąpi do 20 tygodni od daty rozpoczęcia robót przy czym odbiór i przekazanie sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nastąpi do 30.04.2021.


Czytaj więcej