Aktualności

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu


Inwestor: Gmina Nozdrzec Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót


Czytaj więcej


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec


Inwestor: Gmina Zwierzyniec Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót


Czytaj więcej

Budowa Oczyszczalni Ścieków w Bachórzu


Inwestor: Gmina Dynów Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót


Czytaj więcej


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap II


Inwestor: Gmina Markowa Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót


Czytaj więcej