Aktualności

Gmina Torzym


Inwestor: Gmina Torzym Termin realizacji: 31.08.2022


Czytaj więcej

Katowickie Wodociągi S.A.


Inwestor: Katowickie Wodociągi S.A. Termin realizacji: 30.06.2022


Czytaj więcejBudowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków.


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Termin realizacji: 2020 – zakończenie robót nastąpi do 20 tygodni od daty rozpoczęcia robót przy czym odbiór i przekazanie sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nastąpi do 30.04.2021.


Czytaj więcej

Rozbiórka oraz budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Osieckiej 57 i 59


Obiekt: Rozbiórka oraz budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Osieckiej 57 i 59. Inwestor: Hm Invest Spólka Akcyjna, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa04 Termin realizacji: 01.2019- 07.2020


Czytaj więcej