Aktualności

Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków.


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Termin realizacji: 2020 – zakończenie robót nastąpi do 20 tygodni od daty rozpoczęcia robót przy czym odbiór i przekazanie sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nastąpi do 30.04.2021.


Czytaj więcej

Rozbiórka oraz budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Osieckiej 57 i 59


Obiekt: Rozbiórka oraz budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Osieckiej 57 i 59. Inwestor: Hm Invest Spólka Akcyjna, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa04 Termin realizacji: 01.2019- 07.2020


Czytaj więcej

Budowa budynku mieszkalno- usługowego z garażem podziemnym w stanie surowym oraz przebudowa rowu melioracyjnego w Warszawie przy ulicy Mehoffera/ Talarowej.


Obiekt: Budowa budynku mieszkalno- usługowego z garażem podziemnym w stanie surowym oraz przebudowa rowu melioracyjnego w Warszawie przy ulicy Mehoffera/ Talarowej. Inwestor:Hm Invest Spólka Akcyjna, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa Wartość kontraktu: Termin realizacji: 11.2018- 09.2019


Czytaj więcej

Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód” część 2 zadania nr 1 „Oczyszczalnie ścieków” realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”


Obiekt:  Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód w formule zaprojektuj – wybuduj Inwestor: Wodociągi Niepołomice Sp. z o. o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice Wartość kontraktu:  32 349 000,00 PLN Termin realizacji: 10.2018 – 02.2020


Czytaj więcej

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim


Obiekt:  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim Inwestor: Gmina i Miasto Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski Wartość kontraktu: 22 115 400,00 PLN Termin realizacji: 09.2018 – 03.2020


Czytaj więcej

IKEA VENISSIEUX SITE DU PUISOZ – AVENUE JULES GUESDE 69200 VENISSIEUX FRANCE


Obiekt: IKEA VENISSIEUX SITE DU PUISOZ – AVENUE JULES GUESDE 69200 VENISSIEUX FRANCE Inwestor: EIMI SAS 169 Rue du Breuil – BP4 25461 ETUPES Cédex France Termin realizacji: 09.2018 – 07.2019


Czytaj więcej