Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska oraz przebudowa stacji transformatorowej. Wartość kontraktu 10 452 539 zł brutto.