O FIRMIEBIURO


IBG INSTALBUD Sp. z o.o.
RZESZÓW 35-105
Boya-Żeleńskiego 6A


ZARZĄD


Grzegorz Abram

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Grzegorz Molenda

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Produkcji

Konrad Kraśnianin

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Eksportu

Marian Góral

PROKURENT
Dyrektor ds. strategii i rozwoju