Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbka

Inwestor: Gmina Bałtów
Termin realizacji:
IV kwartał 2024r.

ZAKRES

Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbka