Budowa budynku mieszkalno- usługowego z garażem podziemnym w stanie surowym oraz przebudowa rowu melioracyjnego w Warszawie przy ulicy Mehoffera/ Talarowej.

Obiekt: Budowa budynku mieszkalno- usługowego z garażem podziemnym w stanie surowym oraz przebudowa rowu melioracyjnego w Warszawie przy ulicy Mehoffera/ Talarowej.

Inwestor:Hm Invest Spólka Akcyjna, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Wartość kontraktu:

Termin realizacji: 11.2018- 09.2019

ZAKRES

Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym oraz przebudowę rowu melioracyjnego poszerzonym zakresie.

GALERIA