Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka (Zadanie I.1.6 i Zadanie I.1.7)

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Wartość kontraktu: 17 097 000,00 PLN

Termin realizacji: 02.2018 – 06.2019

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci 3 158 m oraz przyłączami w ilości 410 m dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie.