Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Zadanie 4

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji miasta Marki

Inwestor: Wodociąg Marecki Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

Wartość kontraktu: 9,29 mln PLN

Termin realizacji: 12.2014 – 08.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami z rur PVC Ø 160÷200 mm o łącznej długości – 12 776,90 m
  • budowę sieciowych pompowni ścieków – 5 kpl.
  • budowę przydomowych pompowni ścieków – 5 kpl.