Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer – Zadanie nr 14 Faza IV

Obiekt: Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer – Zadanie nr 14 Faza IV

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

Wartość kontraktu: 12,5 mln zł

Termin: 02.2014-08.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje IX zadań:

Zadanie I:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,30m w ul. Klimontowskiej na odc. Palmowa – Antenowa
  • kanał DN0,20m w ul. Klimontowskiej na odc. Antenowa – Błękitna
  • kanał DN0,20m w drodze dojazdowej do ul. Klimontowskiej w rejonie posesji nr 36
  • kanał DN0,20m w ul. Sikorskiej na odc. Klimontowska – rejon posesji Sikorska 7
  • kanał DN0,20m w ul. Błękitnej na odc. Szalejowa – Solidna
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 2. Przebudowa studni chłonnych w ul. Klimontowskiej w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie II:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,20m w ul. Sikorskiej na odc. Ciesielska – Wierchów
  • kanał DN0,20m w ul. Wierchów na odc. Czytelnicza – Błękitna
  • kanał DN0,20m w ul. Czytelniczej na odc. Wierchów – ostatnie przyłącze kanalizacyjne
  • kanał DN0,20m w ul. Solidnej na odc. Błękitna – Widoczna
  • kanał DN0,20m w ul. Widocznej na odc. Solidna – do wysokości posesji Widoczna 33
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 2. Przebudowa sieci elektroenergetycznych w ul. Sikorskiej w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 3. Przebudowa studni chłonnych w ul. Sikorskiej w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie III:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,20m w ul. Pielęgniarek na odc. Klimontowska – Kanał Wawerski (Etap I i II)
  • kanał DN0,20m w ul. Korynckiej na odc. Klimontowska – Kanał Wawerski
  • kanał DN0,20m w drodze dojazdowej do ul. Korynckiej w rejonie posesji nr 15B
  • kanał DN0,20m w ul. Sadulskiej na odc. Klimontowska – Kanał Wawerski
  • kanał DN0,20m w ul. Wylotowej na odc. Klimontowska – Kanał Wawerski
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 2. Przebudowa studni chłonnych w ul. Korynckiej w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie IV:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,20m w ul. Antenowej na odc. Wierchów – Kanał Wawerski
  • kanał DN0,20m w ul. Szalejowej na odc. Antenowa – ostatnie przyłącze
  • kanał DN0,20m w ul. Ciesielskiej na odc. Sikorska – Błękitna
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 2. Przebudowa istniejącego przewodu gazowego w ul. Szalejowej w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie V:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,20m w ul. Widocznej na odc. Solidna – rej. posesji Widoczna 69
  • kanał DN0,20m w ul. Widocznej na odc. rej. posesji Widoczna 71 – rej. posesji Widoczna 79
  • kanał DN0,20m w ul. Błękitnej na odc. Solidna – Rubinowa
  • kanał DN0,20m w ul. Rdestowej na odc. Błękitna – Widoczna
  • kanał DN0,20m w ul. Nagietkowej na odc. Błękitna – Widoczna
  • kanał DN0,20m w ul. Wodzisławskiej na odc. Błękitna – Widoczna
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie VI:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,30m w ul. Korynckiej na odc. Klimontowska – Dzielnicowa
  • kanał DN0,20m w ul. Uroczej na odc. rejon posesji Urocza 17 – Błękitna
  • kanał DN0,20m w ul. Czytelniczej na odc. Urocza – rejon posesji Czytelnicza 5
  • kanał DN0,20m w ul. Czytelniczej na odc. Jabłeczna – rejon posesji Czytelnicza 11
  • kanał Dn0,20m w ul. Jabłecznej na odc. Gospodarcza – Czytelnicza
  • kanał Dn0,20m w ul. Ciesielskiej na odc. Koryncka – Sikorska
  • kanał Dn0,20m w drodze dojazdowej do ul. Korynckiej w rej. posesji nr 34
  • kanał Dn0,20m w ul. Dzielnicowej na odc. rejon posesji Dzielnicowa 37 – rejon posesji Dzielnicowa 41A
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 2. Przebudowa przewodu gazowego w ul. Dzielnicowej oraz przebudowa przewodu gazowego
  w drodze dojazdowej do ul. Korynckiej w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiej i ul. Korynckiej
  w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie VII:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,20m w ul. Dzielnicowej na odc. 27-go Grudnia – rejon posesji Dzielnicowa 49
  • kanał DN0,20m w ul. 27-ego Grudnia na odc. Dzielnicowa – rej. posesji ul. 27-ego Grudnia 9
  • kanał DN0,30m w ul. Stylowej na odc. Koryncka – Błękitna
  • kanał DN0,20m w ul. Czytelniczej na odc. Stylowa – Dzielnicowa
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 2. Przebudowa istniejącego gazociągu w ul. Dzielnicowej w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie VIII:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer:
  • kanał DN0,20m w ul. Wichrowej na odc. Klimontowska – Dzielnicowa
  • kanał DN 0,2 m w ul. Dzielnicowej na odc. rejon posesji Dzielnicowa 31 – rejon posesji Dzielnicowa 27
  • kanał DN0,2 m w ul. Stylowej na odc. Gospodarcza – Wichrowa
  • kanał DN0,2 m w ul. Gospodarczej na odc. Dzielnicowa – Urocza
  • kanał DN0,2 m w ul. Gospodarczej na odc. Jabłeczna – ostatnie przyłącze przed ul. Uroczą
  • kanał DN0,2 m w ul. Jabłecznej na odc. Wichrowa – Gospodarcza
  • kanał DN0,2 m w ul. Zakładowej na odc. Wichrowa – rej. ul. Korynckiej
  • kanał DN0,2 m w drodze dojazdowej do ul. Wichrowej w rejonie posesji nr 3
  • kanał DN0,2 m w ul. Uroczej na odc. Wichrowa – Gospodarcza
   wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 2. Przebudowa istniejącego przewodu gazowego w ul. Wichrowej na odc. od ul. Zakładowej do ul. Dzielnicowej oraz istniejącego przewodu gazowego w ul. Dzielnicowej na odc. od posesji nr 27 do posesji nr 31 w Warszawie, Dzielnica Wawer.
 3. Przebudowa studni chłonnych w ul. Wichrowej w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Zadanie IX:

 1. Przełączenie istniejącego przewodu tłocznego z osiedla Wichrowa do pompowni ścieków Klimontowska w związku z budową sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Nowy Wawer w Warszawie

 

GALERIA