Budowa kanalizacji na Osiedlu Nowy Wawer

W dniu 31.10.2013 r. miało miejsce ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., pn. „Budowa kanalizacji na Osiedlu Nowy Wawer”.

W przetargu została wybrana oferta firmy Instalbud Sp.  z o. o. z Rzeszowa.

Więcej na stronie MPWIK m. st. Warszawy S.A.:
http://www.mpwik.com.pl/download/0_2013/02846_13/najkorzystniejsza-oferta2031.10.pdf