Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów – etap III

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów

Inwestor: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów

Wartość kontraktu: 2,32 mln PLN 

Termin realizacji: 11.2014 – 05.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 160÷250 mm – 1 210 m
  • budowę sieciowych pompowni ścieków – 2 kpl.
  • budowę przydomowych pompowni ścieków – 27 kpl.
  • budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 50÷160 mm – 3 784 m

 

GALERIA