Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach

W dniu 01.07.2014 r. miało miejsce ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry w trybie przetargu ograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza. Zadanie nr 1 – Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni „Repty” i „Leśna” – Strzybnica.

W przetargu została wybrana oferta firmy Instalbud Sp.  z o. o. z Rzeszowa.

Więcej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=495&parcat=16&t=more&grupa=153b2aa149cc1a