Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza. Zadanie nr 1 – Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni „Repty” i „Leśna” – Strzybnica.

 

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach –  Zadanie nr 1. Dzielnica Strzybnica

Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry

Wartość kontraktu: 14,13 mln PLN

Termin realizacji: 08.2014 – 08.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 160÷400 mm – 4 896 m
  • budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90 mm, PE 200 mm – 358 m
  • przewierty i przeciski – 1 275 m
  • budowę sieciowych pompowni ścieków – 5 kpl.

 

GALERIA