Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów, Gmina Jabłonna

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotomów.

Inwestor: Gmina Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna

Wartość kontraktu: 4 778 854,97 PLN

Termin realizacji: 07.2016 – 02.2018

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S o średnicy:
    • DN 315×9,2mm i długości 461,10 mb,
    • DN 200×5,9mm i długości 4592,55 mb,
  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 SDR 17 PN 10 o średnicy DN 200×11,9 mm i długości 880,10 mb oraz 4 szt. studni betonowych DN 1200
  • Budowę ok. 250 szt. odgałęzień do przyległych nieruchomości zaślepionych na granicy posesji korkiem PVC o średnicy DN l60 i długości ok. 1081,75 mb,
  • Budowę bezskratkowej pompowni ścieków sanitarnych „Jasna”, betonowej o średnicy DN 2000 mm, wyposażonej w dwie pompy zatapialne o mocy 13,5 kW każda wraz z instalacją elektryczną i AKPiA.