Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji miasta Marki

 

Obiekt:Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta marki: Etap II Zadanie 1 i 2 wraz z pompowniami PPT i P20” (Kontrakt 5)

Inwestor: Wodociąg Marecki Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

Wartość kontraktu: 19,5 mln zł

Termin: 06.2011-12.2012

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • sieć podciśnieniową – ok. 16 113 m,
  • sieć tłoczną – ok. 74 m,
  • sieć grawitacyjną – ok. 7 m,
  • przyłącza kanalizacyjne – ok. 5 119 m,
  • wykonanie kompletnej pompowni próżniowo-tłocznej PPT,
  • modernizację technologiczną pompowni P20.

GALERIA