Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie

 

Obiekt:Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie”  KONTRAKT II zadanie nr 2 oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Otrębuskiej, Kubusia Puchatka i Leśnej Polany w Brwinowie”.

Inwestor: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Wartość kontraktu: 25,2 mln zł

Termin: 04.2011-10.2013

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

 • sieć grawitacyjną – ok. 26,8 km,
 • sieć tłoczna – ok. 5,9 km,
 • odgałęzienia – ok. 4,7 km,
 • kompletne pompownie sieciowe – 34 sztuki,
 • przebudowa istniejącego uzbrojenia w zakresie kolidującym z trasą projektowanych kanałów sanitarnych:
  • przebudowa przewodu wodociągowego,
  • przebudowa przewodu gazowego,
  • przebudowa linii telefonicznych,
  • przebudowa linii kablowej.

Odrębne zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Otrębuskiej, Kubusia Puchatka i Leśnej Polany w Brwinowie obejmuje:

 • rurociąg ciśnieniowy śr.160 mm,
 • przepompownię ścieków deszczowych z oprzyrządowaniem o śr. 1600 mm,
 • przyłącze energetyczne,
 • separator koalescencyjnego NG 100,
 • osadnik szlamu 5000 l,
 • kolektor z rur śr. 500 mm,
 • kolektor z rur śr. 400 mm, 300 mm, 250 mm.

GALERIA