Budowa kanalizacji sanitarnej w Imielinie

Obiekt:Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – ETAP II (OBSZAR 2)

Inwestor: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

Wartość kontraktu: 21,5 mln zł

Termin: 06.2011-07.2013

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • wykonanie ok. 31 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – podciśnieniowo – ciśnieniowej dla miasta Imielin,
  • wykonanie ok. 500 przyłączy,
  • wykonanie pompowni próżniowo – tłocznej PPT-3 przy ul. Baranowicza.
GALERIA