Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna gmina Jakubów

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Jakubów przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna gmina Jakubów” została wybrana oferta firmy Instalbud Sp.  z o. o. z Rzeszowa.

Więcej na stronie Urzędu Gminy

http://www.bip.jakubow.pl/?p=document&action=show&id=2047&bar_id=1993