Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna gmina Jakubów

Obiekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Mistów wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna

Inwestor: Gmina Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

Wartość kontraktu: 3,43 mln PLN

Termin realizacji: 08.2014-05.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna o przepustowości Qśrd = 150 m3/d wraz z sieciami międzyobiektowymi na terenie oczyszczalni
  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 250 mm – 944 m
  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – kanały boczne PVC Ø 160 mm – 177 m
  • przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160 mm – 198,50 m

GALERIA