Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Radłowska

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wola Radłowska

Inwestor: Gmina Radłów, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów

Wartość kontraktu: 5,78 mln PLN

Termin realizacji: 06.2015-11.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wybudowanie 18174,50 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

 1. kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 13 428 m (bez przyłączy), w tym:
  1. z rur PCV o przekroju Ø 200 mm o łącznej długości 8128,50 m,
  2. z rur PCV o przekroju Ø 160 mm o łącznej długości 5299,50 m,
 2. kanalizacja ciśnieniowej o łącznej długości 4746,50m (bez przyłączy), w tym:
  1. z rur PE o przekroju Ø 110 mm o łącznej długości 3512,50 m,
  2. z rur PE o przekroju Ø 90 mm o łącznej długości 1 127,50 m,
  3. z rur PE o przekroju Ø 63 mm o łącznej długości 106,5 m.
 3. przepompownie ścieków w ilości 11 sztuk, w tym:
  1. przepompownie sieciowe o przekroju Ø 1 500 w ilości 11 sztuk.

GALERIA