Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Raniżów – Porąbki, Staniszewskie, Zielonka

Obiekt: Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Raniżów – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Raniżów – Porąbki, Staniszewskie, Zielonka
Inwestor: Gmina Raniżów, ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów
Wartość kontraktu: 4,74 mln zł
Termin: 02.2010-05.2011 

 

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • Kanalizacja sanitarna – 18 626 m
  • Kanalizacja ciśnieniowa – 2 935 m
  • Przepompownie ścieków – 3 sztuki