Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wolańska, Gromadzka w Tarnowie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wolańska, Gromadzka w Tarnowie.

Inwestor: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów

Wartość kontraktu: 1,33 mln PLN

Termin realizacji: 11.2015 – 07.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 200 – 1 982,80 mb
  • sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 150 – 430,80 mb
  • sieci kanalizacji tłocznej z rur PE DN 90 – 262,70 mb
  • pompownie ścieków – 2 kpl.