Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej w Rzeszowie

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej w Rzeszowie

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek1, 35-064 Rzeszów

Wartość kontraktu: 4,0 mln zł

Termin: 01.2010-11.2011 – data

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • Zaprojektowanie oraz budowę kanalizacji obejmującej kanał grawitacyjny z rur Ø800 mm,
  • kanał grawitacyjny z rur Ø200 mm,
  • kanał ciśnieniowy z rur PR Ø90 mm i pompownię ścieków.

GALERIA