Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gm. Halinów – etap II

 

Obiekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gm. Halinów – etap II, dla miejscowości Hipolitów i Józefin, obszar OBSZAR 2A, 2D, 2E, 2F, 1C-1D, ul. Wspólna.”

Inwestor: Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

Wartość kontraktu: 1,52 mln PLN

Termin realizacji: 04.2013-09.2013

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE Ø 90÷160 mm – 2 025 m
  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 160÷200 mm – 276 m
  • ilość zaworów podciśnieniowych – 31 kpl.
  • instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych.

GALERIA