Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach – dzielnica Pniowiec

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Tarnowskich Górach – dzielnica Pniowiec.

Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry

Wartość kontraktu: 15,31 mln PLN

Termin realizacji: 09.2016 – 05.2018

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Wykonanie ok. 20,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

  • 15,45 km kolektorów podciśnieniowych o średnicy 110÷160 mm,
  • 3,41 km kanałów bocznych do posesji o 90 mm,
  • 1,91 km rurociągu tłocznego 125 mm,
  • 1 ,52 km rurociągu sprężonego powietrza wraz z układem napowietrzania,
  • 385 kpl studni z zaworem opróżniającym,