Budowa kanalizacji sanitarnej w Zgierzu

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Proboszczewice – Wschód

Inwestor: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz

Wartość kontraktu: 1,49 mln EUR

Termin: 04.2009-11.2010 

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • 10 025,2 m sieci kanalizacji sanitarnej
  • 3 496,7 m odejść bocznych
  • 1 711,4 m sieci kanalizacji tłocznej
  • 4 przepompownie ścieków

Kontrakt realizowany w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/028 pt.: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 oraz pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC).

GALERIA