Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej

Inwestor: Gmina Firlej

Termin realizacji: 30.06.2021

ZAKRES

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej