Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik

Inwestor: Gmina Świdnik

Termin realizacji: 30.11.2020

ZAKRES

Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik – Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanałem dopływowym, zbiornikiem retencyjnym oraz rowem S-F