Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie

Termin realizacji: 2020 – zakończenie robót nastąpi do 20 tygodni od daty rozpoczęcia robót przy czym odbiór i przekazanie sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nastąpi do 30.04.2021.

ZAKRES

Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków.