Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ostródzkiej odc. Wierzbiny – Hemara Dn 0,4 L 1075,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 238,4 m w Dzielnicy Białołęka

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji ściekowej w ul. Ostródzkiej w Warszawie.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Wartość kontraktu: 2,61 mln PLN

Termin realizacji: 07.2016 – 12.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • sieci kanalizacji ściekowej w ul. Ostródzkiej odc. Wierzbiny – Hemara Dn 0,4 L 1075,5 mb wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 238,4 mb.