Budowa kanalizacji w Mieście i Gminie Sieradz

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej w Sieradzu

Inwestor: Gmina Miasto Sieradz, Plac Wojewódzki 1, Sieradz

Wartość kontraktu: 43,8 mln zł

Termin: 03.2008 – 07.2010 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni dla prawobrzeżnej części Miasta Sieradz oraz budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni dla niektórych wsi prawobrzeżnej części Gminy Sieradz”.
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności .

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej obejmuje 57 km sieci kanalizacyjnej dla prawobrzeżnej części Gminy i Miasta Sieradz. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej obejmuje:

  • sieć kanalizacyjna – 57 km,
  • przepompownie ścieków – 37 szt.,
  • przewiert sterowany pod rzeką Wartą,
  • przyłącza – 1060 szt.

GALERIA