Budowa kolektora deszczowego, zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową oraz rowów w rejonie ulic Wośnickiej i Kieleckiej w Radomiu

Obiekt: Budowa kolektora deszczowego i zbiornika retencyjnego w Radomiu.

Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

Wartość kontraktu: 1,78 mln PLN

Termin realizacji: 12.2016 – 06.2017

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

1. Zbiornika retencyjnego z przebudową rowów oraz ogrodzeniem:

  • zbiornik retencyjny o V=1650,00 m³, Fd= 4331,00 m² i Fc=9053,00 m²
  • przebudowa rowu Wośnickiego na długości 138,00 mb- sieci wodociągowej – 788,76 m

2. Kanalizacji deszczowej:

  • kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 1000 mm na długości 260,50 mb;
  • kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 800 mm na długości 345,00 mb;
  • kanały z rur PVC Ø 200 mm na długości 31,30 mb;