Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem – Zadanie 2: Sieci i przyłącza wod-kan

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zielonki Parcele.

Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o. o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Wartość kontraktu: 2,03 mln PLN

Termin realizacji: 12.2015 – 07.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Budowa sieci i przyłączy wod-kan podczas budowy kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem w tym:

  • sieci kanalizacji deszczowej
  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci wodociągowej i przyłączy