Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary, gmina Jerzmanowice – Przeginia

Obiekt: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary.

Inwestor: Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia, ul. Rajska 22, 32-148 Jerzmanowice

Wartość kontraktu: 8 450 100,00 PLN

Termin realizacji: 07.2017 – 03.2019

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem, niezbędną infrastrukturą, urządzeniami towarzyszącymi ujętymi w zamówieniu tj. ujęciem wody z przewodami doprowadzającymi do stawów rekreacyjnych, umocnieniem potoku Szklarka.