Budowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i kanalizacji sanitarnej w Jedlance

Obiekt: Budowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i kanalizacji sanitarnej w Jedlance

Inwestor: Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk

Wartość kontraktu: 7,86 mln zł

Termin: 10.2009-09.2011 – data

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600 m3/d
  • Kanały grawitacyjne 7 764 mb
  • Kanały tłoczne 2 229 mb
  • Kanały przyłączeniowe 995 mb
  • 10 sztuk przepompowni

GALERIA