Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód” część 2 zadania nr 1 „Oczyszczalnie ścieków” realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”

Obiekt:  Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód w formule zaprojektuj – wybuduj

Inwestor: Wodociągi Niepołomice Sp. z o. o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice

Wartość kontraktu:  32 349 000,00 PLN

Termin realizacji: 10.2018 – 02.2020

ZAKRES

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Zadania 1, część 2, „Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód” w miejscowości Podłęże, wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni, budową rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone wraz z wylotem do rzeki Podłężanki, zasilaniem energetycznym, instalacją fotowoltaiczną oraz  rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków. Planowana przepustowość oczyszczalni ścieków: Qśr = 2 000 m3/d.