Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kadcza

Inwestor: Gmina Łącko

Termin realizacji: 2019-2020

ZAKRES

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych; wykonanie robót budowlanych, dokonanie rozruchu technologicznego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.