Budowa przewodu wod. DN 200 mm L=1013,20 m w ul. Traktorzystów, DN 150 mm L=264,20 m w drodze dojazdowej do ul. Traktorzystów oraz DN 100 L=78,70 m w ul. Jagiełły – Warszawa Dzielnica Ursus

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w ul. Traktorzystów w Warszawie.

Inwestor: Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Wartość kontraktu: 1,41 mln PLN

Termin realizacji: 09.2016 – 12.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • przewodu wodociągowego DN 200 mm L=1013,20 m w ul. Traktorzystów,
  • przewodu wodociągowego DN 150 mm L=264,20 m w drodze dojazdowej do ul. Traktorzystów,
  • przewodu wodociągowego DN 100 L=78,70 m w ul. Jagiełły.