Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy w Koluszkach

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy w Koluszkach.

Inwestor: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

Wartość kontraktu: 1,35 mln PLN

Termin realizacji: 05.2016 – 07.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • sieci kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych Ø 1200 o długości 831 mb