Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej w Bąkówce, Gmina Piaseczno

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami do posesji w Bąkówce, Gmina Piaseczno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno

Wartość kontraktu: 4,75 mln zł

Termin: 02.2013-01.2014

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ilościach:

  • kanalizacja sanitarna – 5 776,5 mb,
  • przyłącza – 526 mb,
  • kanalizacja tłoczna – 1269 mb,
  • pompownie ścieków – 1 kpl,
  • pompownie przydomowe – 24 kpl,

Wykonanie sieci wodociągowej w ilości:

  • sieć wodociągowa – 3 011,5 mb,

GALERIA