Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej w Łbiskach, Gmina Piaseczno

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami do posesji w Łbiskach, Gmina Piaseczno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno

Wartość kontraktu: 4,11 mln zł

Termin: 02.2013-12.2013

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ilościach:

  • kanalizacja sanitarna – 4 248,5 mb,
  • przyłącza – 615,5 mb,
  • kanalizacja ciśnieniowa – 2 218 mb,

Wykonanie sieci wodociągowej w ilości:

  • sieć wodociągowa – 2 550,5 mb,

GALERIA