Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach w ulicach: Paderewskiego, Wspólnej, Moniuszki, Wieniawskiego, Osikowej i sięgaczu ul. Krzywej

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łomiankach.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Wartość kontraktu: 729 759,00 PLN

Termin realizacji: 01.2016 – 05.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości – 779,42 m
  • sieci wodociągowej – 788,76 m.