Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wiślanej w Łomiankach

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Wiślanej w Łomiankach.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Wartość kontraktu: 1,21 mln PLN

Termin realizacji: 06.2016 – 11.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości – 1 279,5 m
  • sieci wodociągowej – 1 301,5 m