Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w Tuszowie Narodowym.

Inwestor: Gmina Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225

Wartość kontraktu: 3 966 008,68 PLN

Termin realizacji: 09.2017 – 12.2017

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 3 125,00 mb
  • sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – 6 943,00 mb
  • sieci wodociągowej– 1 341,00 mb