Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w systemie ISEKI w m. Tuszów Narodowy, Tuszów Mały i Grochowe – etap I

 

Obiekt:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w systemie ISEKI w m. Tuszów Narodowy, Tuszów Mały i Grochowe – etap I”

Inwestor: Gmina Tuszów narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225

Wartość kontraktu: 2,52 mln PLN

Termin realizacji: 04.2013-07.2013

ZAKRES

Kontrakt obejmuje budowę:

  • pompowni próżniowo-tłocznej (stacji podciśnieniowej)
  • kolektorów i przyłączy podciśnieniowych z rur PE Dn 90-225 mm – 2578 m,
  • studzienek zbiorczo-zaworowych wyposażonych w zawory podciśnieniowe – 27 kpl.
  • instalacji monitoringu zaworów podciśnieniowych,
  • rurociągów tłocznych z rur PE Dn 110, 180 mm o łącznej długości 1044 m,
  • kolektorów grawitacyjnych z rur PCV Dn 200 i 160 mm długości 789 m,
  • przyłączy domowych grawitacyjnych PCV Dn 160 mm długości 149m.

 

GALERIA