Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 – rejon A, B, C, G, H, K, L

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice.

Inwestor: Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Wartość kontraktu: 19 427 282,54 PLN

Termin realizacji: 10.2017 – 12.2020

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 – rejon A, B, C, G, H, K, L w miejscowości Bystra, Meszna i Wilkowice o łącznej długości 33.631,1 m wraz odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji.