Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś, Gmina Brzozów

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś, Gmina Brzozów.

Inwestor: Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

Wartość kontraktu: 7 232 078,97 PLN

Termin realizacji: 12.2017 – 06.2019

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na o łącznej długości 18.578 m wraz z 4 kpl przepompowni ścieków.