Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach odchodzących od ulicy Kosmowskiej

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach odchodzących od ulicy Kosmowskiej w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały.

Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Wartość kontraktu: 1,02 mln PLN

Termin realizacji: 10.2016 – 04.2017

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach odchodzących od ul. Kosmowskiej, Ukośnej w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w ulicy odchodzącej od ul. Poprzecznej w miejscowości Wierzbin, w ulicach odchodzących od ul. Bolesława Chrobrego w Topolinie w gminie Stare Babice, w szczególności :

  • rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø200 o długości ok. 1949,5 m
  • rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø160 o długości ok. 272 m
  • rurociągów kanalizacji tłocznej o średnicy Ø90 o długości ok. 161 m